Verslag bijeenkomst programmacommissie

Verslag bijeenkomst programmacommissie

Op 13 april vond een bijeenkomst plaats met de programmacommissie (Eerste Kamerlid Frits Lintmeijer en Richard Wouters van bureau de Helling) en leden van de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europa en Midden Oosten. 

Tijdens deze interessante bijeenkomst werd gesproken over de internationale delen van het partijprogramma. Dankzij de deelname van meerdere werkgroepen aan de bijeenkomst kon een breed scala aan onderwerpen worden besproken.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: ontwikkelingssamenwerking, de aanpak van de asiel en vluchtelingenproblematiek, de rol van Europa en de visie van GroenLinks op buitenlands beleid.

Vanuit de partijcommissie werden verschillende delen van het conceptprogramma toegelicht. Hierin ligt de nadruk vooral op de visie en punten waar GroenLinks zich op onderscheidt. De enthousiaste leden van de werkgroepen konden hierop reageren. De deelnemers hebben informatie uitgewisseld en hebben om aandacht voor specifieke onderwerpen gevraagd.