Verslag vraag en antwoord sessie Isabelle Diks en Bram van Ojik

Samenvatting.

Op 6 november organiseerden de werkgroepen Internationale Samenwerking, Midden Oosten Europa en DWARS internationaal een kennismakingssessie met de Tweede Kamerleden Isabelle Diks en Bram van Ojik. Voor een volle zaal vertelden de Kamerleden waar ze komende periode op willen richten op buitenlands beleid, defensie, ontwikkelingssamenwerking en handel.

Isabelle Diks benadrukte het belang van respect voor mensen- en vrouwenrechten en wees op enkele voor GroenLinks niet aanvaardbare praktijken in armere landen van het Nederlandse bedrijfsleven, maar stelde ook dat hierin met het bedrijfsleven samengewerkt moet worden om dit aan te pakken. 

Bram van Ojik stelde dat er  drie belangrijke focus gebieden voor GroenLinks in de oppositie zijn 1: het vergroenen van het buitenlands beleid, 2: meer aandacht voor wapenexport, wapenproductie en nieuwe technologieën en 3: meer aandacht voor bescherming van mensenrechten waaronder de vluchtelingen. 

Vervolgens was er ruimte voor het stellen van vragen uit de zaal. Benieuwd naar de hele sessie? Een langere versie van het verslag volgt snel.