Nieuws

Verkiezingsprogramma - amendementen hoofdstuk internationaal

Verkiezingsprogramma!
 
Het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks werd in September gepresenteerd. Met als motto ‘Tijd voor Verandering’ worden de belangrijkste standpunten toegelicht. De internationale werkgroepen (Internationale Samenwerking; Europa en Midden Oosten) hebben gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd om te discussiëren over amendementen op het internationale deel (Hoofdstuk 8) van het programma.
Lees verder

Verslag Theatervoorstelling Hulp

De Werkgroep Internationale Samenwerking organiseerde samen met theater Frascati en de thema-afdeling Internationale Samenwerking van D66 op 15 juni 2016 de theatervoorstelling ‘Hulp’ in het Landelijk Bureau van GroenLinks. 

Lees verder

Terugblik vluchtelingenconferentie

GroenLinks kan terugkijken op een geslaagde landelijke conferentie over vluchtelingen op 4 juni 2016. Op die zonnige zaterdagmiddag verzamelen bijna honderd belangstellenden, waaronder velen die actief zijn bij de opvang van vluchtelingen, raadsleden, stadsbestuurders, zich in Instituto Cervantes aan het Utrechtse Domplein. Barbara Wegelin van de organiserende projectgroep opent de conferentie en licht de opzet toe. Later die middag bespreken de deelnemers in deelsessies verschillende onderwerpen en wisselen ze best practices uit, maar eerst is er een vraaggesprek met Tineke Ceelen (Stichting Vluchteling) en een presentatie van senator Tineke Strik…

Lees verder

Verslag bijeenkomst programmacommissie

Verslag bijeenkomst programmacommissie

Op 13 april vond een bijeenkomst plaats met de programmacommissie (Eerste Kamerlid Frits Lintmeijer en Richard Wouters van bureau de Helling) en leden van de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europa en Midden Oosten. 

Lees verder

Vluchtelingenconferentie 4 juni 2016

Zaterdag 4 juni 2016 - Utrecht (Cervantes, Domplein 3)

13.00 - 17.00 uur - opgeven via dit aanmeldformulier. 

(Georganiseerd door de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, FemNet, Midden-Oosten, Kleurrijk Platform en Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam). Doel: actieve leden, raadsleden, bestuurders, meedenkers, bij elkaar te brengen. Best practices en mogelijke oplossingen uitwisselen.

Plenair geven Tineke Ceelen en Tineke Strik de aftrap. Daarna zijn er drie parallelle workshops onder andere geleid door Judith Sargentini en Kees Diepeveen:  Lokaal-Nationaal, Kwetsbare Groepen, Europa-Internationaal. 

Lees verder

VOORAANKONDIGING CONFERENTIE VLUCHTELINGEN2016

Op zaterdag 4 juni a.s. is er van 13.00 - 17.00 uur in Cervantes, Utrecht een GroenLinkse conferentie Vluchtelingen2016.

Georganiseerd door volgende werkgroepen van GroenLinks – Internationale Samenwerking – Europawerkgroep – FemNet – Midden-Oosten – Vluchtelingenwerkgroep Amsterdam – Kleurrijk Platform.

Lees verder