Nieuws

Verslag E Waste bijeenkomst

Op 16 december organiseerde de Werkgroep Internationale Samenwerking een bijeenkomst over E-waste. Gastspreker was Jaco Huisman, (UN University), een expert op het gebied van e-waste.

Lees verder

Blijft TTIP overeind of struikelt het in het zicht van de finish?

Het op handen zijnde vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) tussen de EU en de VS, houdt in Europa in toenemende mate de gemoederen bezig. GroenLinks organiseerde daarom onlangs een boeiende en goed bezochte discussieavond te Utrecht over dit thema. Met enkele deskundige sprekers werd het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van TTIP op de ontleedtafel gelegd. Met als eensluidende conclusie: dit verdrag mag er in deze vorm nooit komen.

Lees verder

Noodhulp

Op 29 april kwam dr. Bram Jansen, docent bij de groep Sociology of Development and Change aan Wageningen Universiteit, langs bij de werkgroep ter verdieping op het actuele thema humanitaire hulp. Aanleiding hiervoor was de voorbereiding op de World Humanitarian Summit in 2016 en  de Nederlandse inzet voor die top. 

Lees verder

Verslag werkgroepbijeenkomst IMVO

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg tussen Minister Ploumen en de Tweede Kamer over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kwam de werkgroep Internationale Samenwerking op 10 februari bijeen om te brainstormen en een advies aan de GroenLinks Tweede Kamer fractie te formuleren. 

Lees verder

Werkplan 2015 nu online!

Benieuwd naar onze visie en concrete plannen voor 2015? Het aankomende jaar willen we voortbouwen op onze activiteiten van 2014 en onze inhoudelijke bijdrages nog beter laten aansluiten op de politieke realiteit. Het werkplan van de werkgroep is nu vinden en lezen op de website!