Nieuws

Oproep aanleveren info voor expertise netwerk

Als Werkgroep Noord-Zuid organiseren we regelmatig activiteiten waarbij we behoefte hebben aan specifieke input. Ook buiten de werkgroep om, bijvoorbeeld bij de fracties van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement, is soms behoefte aan specifieke kennis en expertise. Onder de Noord-Zuid werkgroepleden zijn vele deskundigen, en de gezochte kennis en expertise kan dan ook grotendeels uit de werkgroep gehaald worden. Daarvoor is echter een overzicht nodig van de specifieke deskundigheden van de verschillende Noord-Zuid Werkgroepleden.

Lees verder

Pagina's