Grondstoffen

Tijdens de werkgroepbijeenkomst van 27 februari hebben we de onderwerpen grondstoffen en certificering besproken. Alois Clemens -enthousiast nieuw lid van de werkgroep en internationale werkervaring bij WNF- heeft een en ander toegelicht bij het thema; zijn presentatie is op deze pagina te vinden (aanvullende informatie en leestips zullen hier ook toegevoegd worden). 

Kernvragen waren hoe urgent de problematiek van de grondstoffen eigenlijk is en wat de relatie is met vrede en veiligheid (één van de speerpunten van GL). Hoe moeten we dit benaderen, door middel van regulering of met vrijwillige initiatieven en welke standaarden kunnen we dan gebruiken? Vanuit een behoefte aan controle en normering en gebaseerd op onderliggende waarden als onafhankelijkheid, participatie en transparantie hebben we tenslotte de kracht en zwaktes van certificering besproken. De avond heeft een hoop informatie opgeleverd en daarmee is een goede basis gelegd voor verdere invulling van de reeks bijeenkomsten over MVO.