Wildgroei aan keurmerken

Op 10 september jongstleden is de werkgroep in gesprek gegaan met Corné van Dooren, Kennisspecialist Duurzaam Eten bij het Voedingscentrum over de wildgroei aan keurmerken. Als hij de aanwezigen vraagt om vijf keurmerken te noemen blijkt dat het merendeel daar moeite mee heeft. Van Dooren pleit dan ook niet voor een kleiner aantal keurmerken, maar voor meer kennis en betere voedselvaardigheden. 

Wat zijn de grootste uitdagingen en dilemma’s? Volgens van Dooren zijn dat met name de bekendheid en de duidelijkheid van keurmerken. Doordat er ontzettend veel criteria zijn waaraan een product zou kunnen voldoen, zoals milieu, arbeidsomstandigheden, gezondheid, eerlijke prijs, dierenwelzijn, broeikasgassen etc, is het moeilijk door de bomen het bos nog te zien. Transparantie is volgens van Dooren minstens zo belangrijk. Weten we eigenlijk wel wat we eten? Heldere onafhankelijke informatie is essentieel en kan o.a. verzorgd worden door het Voedingscentrum.

De aanwezigen hebben gebrainstormd over verbetermogelijkheden en de rol die is weggelegd voor de overheid. Kies je voor regulering of voor vrijwilligheid? Ideeën die onder andere werden genoemd zijn een EFSA-variant (adviserend Europees onafhankelijk onderzoeksinstituut) voor duurzaamheid, het aanpakken van misleidend verpakkingsmateriaal door de overheid en meer aandacht voor voedsel op scholen. 

Onderaan deze pagina is het volledige verslag van de bijeenkomst te vinden.